PRODÁNO Novým majitelem se stal pan Karl Gűnther, Rakousko. Přejeme hodně štěstí.

2.3. 2011 hřebec, vraník, linie Arab, rodina Kepderi, farma Achalteke Dorkeik

 

 

Míry: KVH 165cm

 
Damask
tm.plavák
1122 Aksum
tm.ryzák
1076 Melekush 960 Mukhtar
1797 Kepgir (Kopeler)
2543 Akgozel 39 995 Kerzi
1726 Arfa
2698 Davenda
tm.plavka
1195 Ekemen 1066 Kemal
2277 Elan II.
2724 Dogadka 949 Dornazarbek
1488 Djakhan
Dorkeik
hnědka
1069 Kortik
hnědák
969 Rokot 902 Kirgi
1842 Rovshan
1987 Korsika 897 Kizil
1547 Karusel
2724 Dogadka
hnědka
949 Dornazarbek 935 Yulduz
1688 Fialka
1488 Djakhan 801 Spesivii
1252 Kepderi (Lachin)

 

 

Dok Ada se narodil 2.3. 2011 v 18.30 hod. z Dorkeik po Damask. Je pravým bratrem klisen Dogulmak a Derya. Stejně jako jeho sestra Dogulmak dorostl KVH 164cm. Je to velmi charakterní, typický hřebeček, s dobrou linií hřbetu, pravidelně a korektně stavěný. Jeho původ je poměrně řídkou kombinací linií Arab a Toporbai. V obou částech mateřského původu, přes klisnu 2724 Dogadka dojdeme ve stupni III x IV k hřebci Dornazarbek, synovi 935 Yulduze. Dále ve stupni IV x V Spesivii a V, V Almaz. V otcovské části najdeme ve stupni V, V hřebce 858 Ametist. 

Po otci přísluší  k linii Arab. Tato linie byla uznána až v roce 1994 po 14 letech sledování potomků zakládajícího hřebce, bělouše 26 Arab.

Jeho otec, tmavý plavák Damask, byl v r.2004 jako roček importován do Čech z jihoruského hřebčína Akhalt-Servis. Od r.2006 je zařazen do plemenitby. Dne 14.6.2008 absolvoval svůj první životní start, umístil se jako čtvrtý v dostihu na 1.200m (cena Boinou) na pardubickém závodišti. O rok později, 13.6.2009 v témže dostihu, tentokrát však na 1.600m obsadil 2.místo. Damask je z matčiny strany bratrem  vraného hřebce Karahan, který se v r. 2003 umístil na Sv.šampionátu na třetím místě.

Otcem Damaska je hřebec 1122 Aksum, černý ryzák, narozen r.1993 na farmě Akhalt-Servis v Rusku a nyní působící jako plemeník  v hřebčíně Dagestanskij. Otec Aksuma, plavý hřebec Melekuš, se narodil r. 1985 v hřebčíně "Komsomol". Byl ohodnocen velmi vysokou známkou za typ, získal 9,6 b. Na výstavě v Tbilisi r. 1988 získal diplom III. stupně. Běhal dostihy  od 2-3let na dráze v Ašchabádu. Startoval 11x, 2x si doběhl pro vítězství, jednou pro druhé místo a 2x pro místo třetí.
Matka Aksuma, elitní vranka 2543 Akgozel 39 ( 995 Kerzi - 1726 Arfa), narozena v hřebčíně Dagestanskij je dcerou vraníka 995 Kerzi. Tento hřebec je považován za jednoho z nejtypičtějších představitelů linie Kaplan. Na Ašchabádském závodišti odběhl 18 dostihů, 3x se stal vítězem, 9x doběhl na druhém místě, 1x byl třetí 1x čtvrtý. Kerziho otcem je  zlatý hnědák 896 Kerogly, byl to velice typický, korektní hřebec. Na dostihové dráze běhal od 2 do 7let a absolvoval 50 startů. Ve 13 z nich zvítězil, 24x se umístil  a 1x doběhl čtvrtý.

Damaskova matka, klisna 2698 Davenda je dcerou elitního plemeníka
narozeném v Uzbekistánu, avšak čistě Turkmenského původu, hřebce 1195 Ekemen. Ekemen sám nebyl testován ve sportu, ale jeho otec 1066 Kemal, nar. r.1977  startoval jako 2-4letý v rovinných dostizích. Z 15 startů 4x zvítězil, dále získal dvě druhá a čtyři třetí místa. Kemalův otec, hřebec 871 Gindukush je držitelem rychlostního rekordu na dráze 2.800m 3:09,6min.                            

Matkou Dok Ady je klisna Dorkeik, velice typická a korektní klisna s prostornými plochými chody. Do Čech byla importována v r.2004 z hřebčína Akhalt-Servis. Jejím otcem je elitní hřebec 1069 Kortik (969 Rokot-1987 Korsika), hnědák, narozený r.1984 v ruském hřebčíně Čagorta. Kortik od svých 2 do 4 let absolvoval 14 startů v rovinných dostizích, jedenkrát zvítězil, 4x doběhl jako druhý a 3x na  třetím místě. Na výstavě v Tbilisi v roce 1988 získal Diplom III. stupně a zvítězil v soutěži posuzování chodů.  

Matkou Dorkeik je klisna 2724 Dogadka, hnědka, narozena ve Stavropolském hřebčíně. Její otec 949 Dornazarbek běhal dostihy na dráze v Pjatigorsku, absolvoval 9 startů z nichž získal jedno vítězství a tři třetí místa. Matka Dogatky, hnědka 1488 Djakhan se narodila r. 1966 v Těrském hřebčíně. Běhala dostihy na dráhách v Pjatigorsku a Baku jako 2-4letá. Celkem absolvovala 26 startů, 4x zvítězila, 8x doběhla druhá a 5x třetí. Dědem Dogadky byl hřebec 935 Yulduz, který je dodnes mnohými chovateli považován za ideál achaltekinského koně. Tento hřebec byl přímým potomkem zakladatele linie 697 Gelishikli a je považován za jeho nejlepšího syna.

Z mateřské strany náleží k rodině založené klisnou 1252 Kepderi (Lachin).

 

 

 

2015

_

2014

 

2013

 

2012

Video 1.7.2012 

 

2011