PRODÁNO Novým majitelem se stal pan Chenjie Hu, Čína. Přejeme hodně štěstí.

21.4. 2012 hřebec, plavák, linie Arab, rodina 1252 Kepderi, farma Achalteke Dorkeik

 

 
Míry:  KHV 162cm  -  OHol 19,0

 

1479 Dahylly          1473 Damask 1122 Aksum 1076 Melekush
2543 Akgozel 39
2698 Davenda 1195 Ekemen
2724 Dogadka
3693 Meksika               1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2803 Marsiya 8 1083 Omar
2003 Melegul
3477 Dorkeik 1069 Kortik 969 Rokot 902 Kirgi
1842 Rovshan
1987 Korsika 897 Kizil
1547 Karusel
2724 Dogadka 949 Dornazarbek 935 Yulduz
1688 Fialka
1488 Djakhan 801 Spesivii
1252 Kepderi (Lachin)

 

POTOMSTVO

18.6.2016

hřebeček DUMANLY D-Keik, cremello ze Sirena  

 

Derkar (Nezbytný) se narodil 21.4. 2012 ve 23.33 hod z Dorkeik po Dahylly. Je to typický hřebeček, dobře stavěný s prostornými chody. Je produktem poměrně blízké příbuzenské plemenitby. Je prochován ve stupni  2x3 na hřebce 1069 Kortik a ve stupni 2x4 na klisnu 2724 Dogadka, respektive 3x5 na jejího otce 949 Dornazarbeka.

Od roku 2015 je zařazen do plemenitby.

Otec Dahylly, narozený r.2008 je prvním synem našeho hřebce Damask z matky Meksika. Vyniká překrásnou linií krku,výrazně  dlouhým a plochým zátylkem.  Nyní působí na farmě Argamak v chovu Clary de  Vos v Nizozemí, kde dává krásné, typické potomstvo. První byli v roce 2013 dva  hřebečci Dantai a Dayan.  Dahyllyho  otcem je tmavý plavák Damask, který byl na naši farmu jako roček importován v r.2004 z jihoruského hřebčína Akhalt-Servis. V plemenitbě působí od r. 2006. V roce 2008 se zúčastnil dostihu na 1.200m (cena Boinou) na pardubickém závodišti, kde se umístil na čtvrtém místě. O rok později v témže dostihu, tentokrát však na 1.600m obsadil 2.místo. Damask je z matčiny strany bratrem vraného hřebce Karahan, který se v r. 2003 umístil na Sv.šampionátu na třetím místě.

Damaskův otec, hřebec Aksum nebyl využíván ve sportu, působil jako plemeník v hřebčíně Akhalt Servis a později v hřebčíně Dagestanskij v Rusku, uhynul v r. 2013. V hřebčíně Dagestanskij zanechal několik zajímavých potomků, zmiňme alespoň hřebce Masliat. Tento hřebec běhal tři roky na dráze v Pjatigorsku, kde byl poměrně úspěšný. Na Sv. šampionátu v Moskvě r.2009 získal 3.místo a diplom II.stupně. Následující rok 2010 se na téže výstavě umístil na 5.místě.      

Otec Aksuma, plavý hřebec Melekuš, se narodil r. 1985 v hřebčíně "Komsomol" v Turkmenistánu.   Byl ohodnocen velmi vysokou známkou za typ, získal 9,6 b. Na výstavě v Tbilisi r. 1988 získal diplom III. stupně. Běhal dostihy  od 2-3let na dráze v Ašchabádu. Startoval 11x, 2x si doběhl pro vítězství,jednou pro druhé místo a 2x pro místo třetí. Aksumovou matkou je elitní vranka 2543 Akgozel, která je dcerou hřebce 995 Kerzi. Tento hřebec narozený r.1978 v Turkmenistánu je považován za jednoho z nejtypičtějších představitelů linie Kaplan.  Na Ašchabádském závodišti odběhl 18 dostihů, 3x se stal vítězem, 9x doběhl na druhém místě, 1x byl třetí 1x čtvrtý.  V Ašchabádu v roce 1981 získal titul Šampiona plemene.

Damaskova matka, klisna Davenda je dcerou elitního plemeníka narozeného v Uzbekistánu, avšak čistě Turkmenského původu, hřebce 1195 Ekemen. Ekemen sám nebyl testován ve sportu, ale jeho otec 1066 Kemal, nar. r.1977  startoval jako 2-4letý v rovinných dostizích. Z 15 startů 4x zvítězil, dále získal dvě druhá a čtyři třetí místa.

Dahyllyho matka, klisna Meksika je dcerou elitní klisny 2803 Marsiy 8 a hřebce 1069 Kortik. Otcem Marsii je vraník 1083 Omar, který byl velmi úspěšný na dostihové dráze. Tento hřebec z 20 startů 12 x zvítězil, navíc získal v letech 1984 a 1985 Diplom II. stupně na chovatelském šampionátu. Omarův otec je 910 Opal, který je držitelem rychlostního rekordu na 1.800 m (1:57,0 min). Na start se postavil 28x, z toho 15x zvítězil, 8x doběhl na druhém místě a 2x se umístil třetí.

Dalším vynikajícím dostihovým koněm v Meksičině původu je hřebec 927 Fakel (682 Almaz - 1381 Filfil). Tento hnědák, narozený v Terském hřebčíně běhal na dostihové dráze v Ašchabádu a Pjatigorsku. Na start se postavil 49x, z těchto startů 24 proměnil ve vítězství, 10x doběhl druhý a 8x na třetím místě. Je držitelem rychlostního rekordu na 2400m - 2:41,6

Meksika patří k rodině 351 Pel, která je jednou z nejvýznamnějších v achaltekinské populaci, patří k ní např. klisna 1321 Pobeda, matka hřebce Perena, zakladatele linie.

Matkou Derkara je klisna Dorkeik, velice typická a korektní klisna s prostornými plochými chody. Do Čech byla importována v r.2004 z hřebčína Akhalt-Servis. Jejím otcem je elitní hřebec 1069 Kortik (969 Rokot-1987 Korsika), hnědák, narozený r.1984 v ruském hřebčíně Čagorta. Kortik od svých 2 do 4 let absolvoval 14 startů v rovinných dostizích, jedenkrát zvítězil, 4x doběhl jako druhý a 3x na  třetím místě. Na výstavě v Tbilisi v roce 1988 získal Diplom III. stupně a zvítězil v soutěži posuzování chodů.

Matkou Dorkeik je klisna 2724 Dogadka, hnědka, narozena ve Stavropolském hřebčíně. Její otec 949 Dornazarbek běhal dostihy na dráze v Pjatigorsku, absolvoval 9 startů z nichž získal jedno vítězství a tři třetí místa. Matka Dogatky, hnědka 1488 Djakhan se narodila r. 1966 v Těrském hřebčíně. Běhala dostihy na dráhách v Pjatigorsku a Baku jako 2-4letá. Celkem absolvovala 26 startů, 4x zvítězila, 8x doběhla druhá a 5x třetí. Dědem Dogadky byl hřebec 935 Yulduz, který je dodnes mnohými chovateli považován za ideál achaltekinského koně. Tento hřebec byl přímým potomkem zakladatele linie 697 Gelishikli a je považován za jeho nejlepšího syna.

Přes svého otce přísluší k linii Arab.

Z mateřské strany náleží k rodině založené klisnou 1252 Kepderi (Lachin).

 

 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=txucnJbnK6g

https://www.youtube.com/watch?v=JwKvB8jyDiM

https://www.youtube.com/watch?v=wSh9yrNjieU

 

2016

2015

 

2014

2013

2012