Naši koně

Plemenní Hřebci

Damask   Dilemek
 

Klisny

Meksika   Dorkeik  

Sirena

 

 
         
Mukam   Derya   Manlayly
   
         
Gowy Gowun   Dalchyn Dodak    
     

Dorost

Khadir Dogrucyllyk

   

Dumanly

Gurjak

Hříbata

Mertlik

___________________________________________________________

Koně kteří bývali v našem vlastnictví a nyní mají nové majitele

Derkar   Geramig   Gobi Gush   Dok Ada
     
             
GowyDost   Dilewar   Dahylly   Dogulmak
     
             
Shadyan   Pallamak   Gaspur   Eseira